• kly
  • kly2
  • kly3

VỀ CHÚNG TÔI

  • 15561720909843

KLS đã phát triển thành một tập đoàn toàn diện về linh kiện điện tử, có hơn 10 công ty con thuộc sở hữu và nắm giữ toàn bộ, Với doanh số bán hàng trên 20 triệu USD, KLS, nhà sản xuất linh kiện điện tử liên tục đứng trong Top 10 Doanh nghiệp Trung Quốc Ningbo.

Điểm đến mới