15947

Video kiểm tra sản phẩm

  • DÂY ĐẾN BAN KẾT NỐI TEST-REEL
  • KIỂM TRA KẾT NỐI ĐÈN LED-REEL
  • KIỂM TRA CUỘC SỐNG CHUYỂN ĐỔI CHIẾN THUẬT
  • KIỂM TRA CHUYỂN ĐỔI CHIẾN THUẬT
  • SMD BUZZER TEST-REEL
  • KIỂM TRA DIODES